top of page

YRITYS

Musiikkiterapiaa ja fysioakustisia hoitoja

Musiikkikeskus Empaatti on Kelan, Itä-Savon sairaanhoitopiirin (SOSTERI) sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirien (ESSOTE) hyväksymä ja käyttämä palvelutuottaja.
Musiikkiterapiaa 

Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellutus, jossa musiikkia käytettäessä päästään usein nopeasti tunnetason ongelmiin ja käsittelyyn voidaan ottaa sellaisiakin alueita, joiden sanallinen kuvaaminen on vaikeaa.Keskustelun ohella musiikkiterapian menetelmiä ovat mm.musiikin kuunteleminen, soittaminen, improvisointi ja laulaminen. Musiikin kuuntelemiseen voidaan lisätä myös kuvallista työskentelyä, kirjoittamista, liikunnallisia harjoitteita, muistelu- ja mielikuvatyöskentelyä sekä rentoutumista.

Tavoitteet asetetaan ja suunnitellaan aina yksilöllisesti. Keskeisiä tavoitteita ovat mm.vuorovaikutustaitojen ja itseilmaisun tukeminen, kehonhahmotuksen ja motoriikan kehittäminen, erilaisten tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen, sekä impulssikontrollin lisääminen.

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa ja soveltuu kaiken ikäisille lapsista vanhuksiin.
Asiakkaalta ei edellytetä erityisiä musiikillisia taitoja.

Musiikkiterapiassa käytetään myös fysioakustista hoitomenetelmää (FA-hoito), joka perustuu kontrolloidusti käytettyyn siniääneen.FA-hoito mm. rentouttaa, lievittää psyykkistä jännitystä ja erilaisia kiputiloja.

Musiikkiterapiaa toteutetaan muiden hoitomuotojen rinnalla tai pääasiallisena hoitomuotona ja sitä toteuttaa koulutettu musiikkiterapeutti.

Musiikkiterapiaan hakeudutaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä tai yksityisesti omalla kustannuksella.

Musiikkikeskus Empaatti on Kelan, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sekä HUS:n hyväksymä musiikkiterapiapalveluiden tuottaja.

Konsultaatio ja koulutus

Ohjausta, asiantuntija-apua henkilöille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, esim. päiväkodeissa tai kouluissa.

Soitinopetus

Soittamaan oppiminen on mahdollista kaikille. Sen mahdollistaa suomalainen kuvionuottimetodi, jossa vaikeasti opittavien nuottien sijaan käytetään eri värejä erottamaan sävelet toisistaan. Metodi suo jo ensimmäisestä soittokerrasta onnistumisen iloa ja jokainen opiskelija voi edetä rajattomasti omassa tahdissaan. Kuvionuottimetodi soveltuu hyvin mm. pianon, kitaran, basson, haitarin ja rumpujen opiskeluun.

Fysioakustinen hoito

Fysioakustinen hoito on biofysikaalinen hoitomenetelmä, joka kehitettiin Suomesss psykologi Petri Lehikoisen johdolla mm, aivohalvauspotilaiden kuntouttamiseen. Hoito perustuu ääniaaltoenergiaan ja siinä hyödynnetään 27-113 Hz:n siniääntä. 

Fysioakustisessa stimulaatiossa saadaan aineenvaihdunnallisia ja verenkierrollisia ilmiöitä. Sen etuna matalataajuinen ääniaalto kulkeutuu myös kehon syvimpiin osiin.

Fysioakustinen hoito toimii parhaiten stressiperäisissä oireissa, kuten: unihäiriöt, korkea verenpaine, psyykkinen jännitys, lihasjännitys, krooninen kipu, ahdistusoireet,työuupumus ja sen oireet.

Fysioakustisella menetelmällä voidaan vaikuttaa myös hermoston toimintaan joko aktivoivasti tai rauhoittavasti. Psyykkisellä tasolla hoito on kokemuksena erittäin miellyttävä ja sillä on omat vaikutuksensa myös kokonaishoidon lopputulokseen.

Fysioakustinen hoito on terapeuttinen ja hoidollinen menetelmä, joka edellyttää käyttäjältään asianmukaisen koulutuksen.

Musiikkileirit 

Empaatti järjestää jokakesäiset musiikkileirit erityisryhmille, traditionaalisesti jo vuodesta 2000. Viikon pituisella musiikkileirillä opiskellaan kokonaisvaltaisesti yksilö- ja ryhmäopetuksessa musisoiden. Musiikkileirit järjestetään Mikkelin seudulla.

bottom of page