top of page

Unettomuuden hoito

Unettomuudesta kärsii 20-25% aikuisväestöstä. Taustalla ovat usein ohimenevät stressitekijät elämässä, joita jokainen voi kohdata. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin perustana on riittävän hyvä ja laadukas uni. Vibroakustisella ja Fysioakustisela hoidolla voidaan hoitaa unettomuutta. VA ja FA-hoito perustuu matalataajuiseen värähtelyyn kehossa. Hoitoon kehitetyn laitteiston avulla kohdistetaan matalataajuista siniääntä kehoon. Matalataajuinen siniääni kulkee kehossa syvälle kudoksiin ja etenee esteettömästi ja tasaisesti etsien kehon värähtelytaajuudet värähtelemään kanssaan samoilla taajuuksilla. Autonominen hermosto ja stressihormonit tasapainottuvat. Hoitomuodolla on paljon myönteisiä vaikutuksia unettomuuden hoidossa.

Vibroakustinen ja Fysioakustinen hoito on hyvin monipuolinen ja täysin turvallinen hoitomuoto.

Hoitomenetelmässä käytettävät hoito-ohjelmat laaditaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta. Hoitojaksoon sisältyy aina alkukartoitus, seuranta ja loppuarviointi. Hoito voidaan toteuttaa FA-tuolilla tai multivib-patjalla. Multivib patjalla toteutettu hoito voidaan toteuttaa myös asiakkaan kotona.

VA ja FA hoitosarja toteutetaan yleensä intensiivisenä. Tehokkain hoito unettomuuteen sisältää 10-20 hoitokertaa, mikä sisältää alkukartoituksen, hoitojen seurannan sekä loppuarvioinnin.

Ensimmäisellä hoitokerralla selvitetään huolellisesti asiakkaan yksilölliset tarpeet unettomuuden

hoitoon. Hoitoa antava terapeutti valitsee alkuhaastattelun perusteella sopivimman ohjelman

unettomuuteen tai räätälöi tarvittaessa asiakkaalle oman hoito-ohjelman. Hoito-ohjelman aikana voidaan kuunnella musiikkia, esimerkiksi rentoutumisen edistämiseksi. Hoidon onnistumisessa on suuri merkitys myös hoidettavan ja hoitoa antavan terapeuttisella vuorovaikutuksella.

Ensimmäisen hoitokerran pituus on n.45-60 min. Muiden hoitokertojen kesto määräytyy asiakkaan tarpeeseen valitun hoito-ohjelman mukaisesti.

bottom of page