Empatialla eteenpäin

Musiikkikeskus Empaatti tarjoaa musiikkiterapiaa, vibroakustista ja fysioakustista hoitoa sekä musiikin erityisopetusta kaiken ikäisille.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutus -ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta. Musiikkiterapian avulla voidaan kuntouttaa eri ikäisiä ja eri diagnostisiin kohderyhmiin kuuluvia potilaita. Musiikkiterapia soveltuu neurologisten, fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien kuntouttamiseen joko pääasiallisena kuntoutusmuotona tai yhdessä muiden kuntoutusmuotojen kanssa.

Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, soittaminen, laulaminen, improvisointi, oman musiikin tekeminen, Vibro ja Fysioakustinen hoito, keskustelu, liike/ tanssi, rentoutuminen ja erilaiset mielikuvatyöskentelyt. Musiikkiterapia voidaan toteuttaa yksilö- että ryhmäterapiana.

Musiikkiterapia on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, jossa tavoitteet ja menetelmät perustuvat asiakkaan tarpeisiin ja lähtötasoon.

Musiikkiterapiaan voi hakeutua lääkärin tekemällä lähetteellä. Terapian maksajana voi toimia myös sairaanhoitopiiri, perheneuvola, sosiaalitoimi, vakuutusyhtiö tai Kela.
Musiikkiterapiaan voi hakeutua myös yksityisesti.