Empatialla eteenpäin

Musiikkikeskus Empaatti tarjoaa musiikkiterapiaa, vibroakustista ja fysioakustista hoitoa sekä musiikin erityisopetusta kaiken ikäisille.

Musiikin erityisopetus

Musiikkikeskus Empaatti tarjoaa musiikin erityisopetusta eri soittimiin. Perusajatuksena opetukselle on, että jokaisella on mahdollisuus nauttia musiikista ja soittamisesta ikään, vammaan tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta. Ammattitaitoisen opettajan johdolla voidaan opiskella mm. pianonsoittoa, vapaata säestystä, laulua, sekä bändisoittimia. Opetuksessa voidaan käyttää kuvionuotteja.

​Kuvionuotit on nuotinkirjoitusmenetelmä, jonka avulla on helppo oppia soittamaan ja saada iloa musiikista! Kuvionuoteista hyötyvät kaikki, jolle perinteisen nuottikuvan omaksuminen tuo haasteita. Kuvionuottien avulla kaikki oppivat soittamaan! Musiikin erityisopetus voidaan toteuttaa yksilö- tai pienryhmäopetuksena.

​Tarjoamme myös musiikki- ja yhteislaulutuokioita mm. ikäihmisten ja mielenterveyspotilaiden päiväkeskuksiin, kehitysvammaisten keskuksiin ja muihin hoivayksiköihin.